Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

  • Domov
  • Karčiho iniciatíva

Karčiho iniciatíva

 

Sme ľudia, ktorí žijú v Novom meste. Záleží nám na tom čo sa tu deje, čo by sa mohlo diať. Chceme vymýšľať podnety a nápady, čo by sa mohlo urobiť a hľadať spôsoby, ako to zrealizovať. Chceme spájať ľudí, firmy, mestskú časť. Nebudeme hľadať rozdiely ale to, čo nás všetkých spája. Najlepšia mestská časť v Bratislave a skvelý život v nej.

Máte podobné záujmy? Napíšte Karčimu prostredníctvom následujúceho formuláru alebo priamo na karci@novomestan.sk a založme spolu občianske združenie.