Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

OZ Novomešťan – Dobrý sused Karči

 

Občianske združenie Novomešťan – dobrý sused Karči vzniklo za účelom zlepšenia života v mestskej časti Bratislava Nové Mesto. K 19. marcu 2020 bolo zaregistrované v Evidencii občianskych združení pri Ministerstve vnútra SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-58909. OZ Novomešťan – dobrý sused Karči je apolitické združenie, ktoré nepresadzuje záujmy žiadnej politickej strany, ale záujmy Novomešťaniek a Novomešťanov.

 

Čo je cieľom OZ Novomešťan – dobrý sused Karči

  1. budovať komunity za účelom zlepšenia života v mestskej časti Bratislava Nové mesto
  2. navrhovať a realizovať projekty pre zvýšenie kvality života obyvateľov v mestskej časti Bratislava Nové mesto
  3. podporovať lokálne združenia, spolky a centrá zamerané na podporu rodín a detí, či sociálne odkázaných skupín obyvateľstva,
  4. pomáhať zlepšovať životné prostredie v mestskej časti Bratislave Nové mesto
  5. zdieľať informácie a poznatky o mestskej časti Bratislava Nové mesto ako aj o aktuálnom dianí v nej

 

Pridajte sa k nám!

Občianske združenie Novomešťan – dobrý sused Karči hľadá odvážnych, iniciatívnych a rozhodných ľudí, ktorí vedia ako dať veci do pohybu. Nehľadáme konflikty, ale riešenia od veľkých vecí až po tie najmenšie maličkosti. Chceme, aby sa v Novom Meste dobre žilo.

Ak ste naladení rovnako a hľadáte priestor, kde sa môžte realizovať, PRIDAJTE SA K OZ NOVOMEŠŤAN – DOBRÝ SUSED KARČI!

Prečítajte si Stanovy občianskeho združenia, prelúskajte webovú stránkuFacebook, Instagram a Leták, ktorý som si pre svojich budúcich kamošov pripravil.

Napíšte mi na karci@novomestan.sk alebo sa priamo prihláste prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

 

Teším sa na Vás a na to, ako spolu spravíme z Nového Mesta ešte LEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT