Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

Anglicko-športová predškolská akadémia Raketka

Cieľom English and Sport Pre-school Academy je vytváranie bilingválneho harmonického prostredia s rešpektujúcim prístupom. Dôraz je kladený na edukáciu, pestrú paletu aktivít a individuálny prístup. Zameriava sa na pozitívnu psychológiu s pohľadom a dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka pod vedením profesionálneho tímu špeciálnych pedagógov a logopéda. Deti sú vedené k zdravému životnému štýlu prostredníctvom zdravých stravovacích návykov a športovej prípravy a aktivít.

English and Sport Pre-school Academy sa venuje vzdelávaniu detí vo veku od 2,5 – 6 rokov vrátane nadštandardnej Predškolskej prípravy do školy pod supervíziou špeciálnych pedagógov a logopéda, ktorý sa venujú deťom v ESP Academy denne. English and Sport Pre-school Academy je otvorená celoročne.

História Raketky sa píše už od roku 1995, kedy na Slovensku vznikla ako 1.súkromná škôlka, v tom čase s názvom „Twistík“. V roku 2004 sa škôlka presťahovala do priestorov Národného tenisového centra a na základe upriamenia pozornosti na športové aktivity sa názov premenoval na „Raketka“. Od leta 2017 škôlka na základe celkovej revitalizácie a dosiahnutia vysokej kvality a úrovne vo vzdelávaní vytvorila unikátny koncept English and Sport Pre-school Academy.

Priority Anglicko-športovej Predškolskej akadémie sú

anglický jazyk

športovo-tenisová príprava

Arteterapia a dramatoterapia, kreatívne činnosti, tvorivé dielničky

pestrá paleta edukačných činností, vysoko kvalitný vzdelávací program

rešpektujúci prístup a individuálny prístup s dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka a budovanie zdravej sebadôvery vo svoje schopnosti

profesionálny a individuálny prístup pedagógov, špeciálnych pedagógov a logopéda na dennej báze

pedagogická diagnostika pokrokov a potrieb dieťatka, logopedický screening, konzultácia a poradenstvo pre rodičov

moderné pedagogické metódy

denne čerstvé ovocie

kvalitné zariadenie, didaktický materiál a didaktické hračky

English and Sport Pre-school Academy „Raketka“ sa nachádza v priestoroch Národného tenisového centra, v ktorom prebieha aj športovo-tenisová príprava detí. Rozsiahle priestory Predškolskej akadémie dávajú možnosť pracovať s detičkami v priestore open-space a taktiež zároveň umožňujú rozdelenie priestoru na niekoľko samostatných vzdelávacích častí, čo je dôležité najmä pre rozdelenie detičiek do vekových skupín pri edukačných aktivitách a krúžkových činnostiach.

Školné

Je formou programov. Platba za jednotlivé programy sa odvíja od dĺžky času, ktorý dieťa strávi v zariadení. Pohybuje sa od 530 Eur mesačne vrátane stravného, športovej prípravy, anglického jazyka a všetkých Academy aktivít.

Adresa a kontakt

Národné tenisové centrum
5. poschodie
Príkopová 6, Bratislava

+421 2 4920 9849

 raketka@raketka.sk

 

Pridaj komentár