Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

zber kuchynskeho bioodpadu distribucia

Kuchynský bioodpad od augusta zbierame aj v Novom Meste

Nové Mesto, Rača a Staré Mesto sa pripoja k mestským častiam, v ktorých je zavedený zber kuchynského bioodpadu. V Novom Meste aktuálne prebieha distribúcia zberných nádob a kompostovateľných vreciek a od augusta sa začína so zvozom bioodpadu.

Hlavné mesto OLO pokračujú v zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu v ďalších mestských častiach. Do projektu sú už zapojené Záhorská Bystrica, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Ružinov.

 

Bratislavčania pristupujú k zberu bioodpadu zodpovedne

Z doterajších skúseností a analýzy kuchynského bioodpadu vyplýva, že viac ako 89% zozbieraného odpadu skutočne tvoril kuchynský bioodpad, 7% odpad zo záhrad a približne 0,5 % tvoril nerozložiteľný odpad. Zvyšok zastúpili kompostovateľné vrecká. Pri rodinných domoch bol obsah nádob tvorený z 97 % kuchynským bioodpadom, z 2 % kompostovateľnými vreckami a len minimálny podiel predstavovali nerozložiteľné odpady. Zástupcovia mesta sú tak s prístupom obyvateľov mimoriadne spokojní.

 

Prišiel rad aj na Nové Mesto

Do zberu bioodpadu sa doposiaľ zapojilo 91% obyvateľov rodinných domov a 57% obyvateľov bytoviek, z mestských častí, v ktorých už boli nádoby a vrecká distribuované. Momentálne je na rade Nové Mesto, Rača a Staré Mesto. Distribúcia nádob a kompostovateľných vreciek prebieha až do 13. augusta. Prvý zvoz pre bytové domy bude v týždni od 1.8.2022 a pre rodinné domy od polovice augusta. Harmonogram zvozu podľa ulíc je zverejnený na tejto webovej stránke https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

K nádobám na odpad pribudli hnedé na bioodpad

Nielen povinnosť, ale aj zodpovední prístup

Bratislava má zo zákona povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu najneskôr do roku 2023 a obyvatelia mestských častí sú povinní sa do systému zberu zapojiť.

Zákon je však len jedna stránka veci. Triedením a následným spracovaním odpadu z kuchýň získavame kompost, nazývaný aj „zlepšovač pôdy“. Toto organické hnojivo znižuje eróziu pôdy, zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu, ukladá  CO2 do pôdy, čím znižuje jeho objem v ovzduší a tiež do pôdy vracia potrebný život. V Bratislave môžeme z kuchynského odpadu získať až 16 000 ton kompostu ročne, čo je množstvo, ktoré obohatí 534 hektárov pôdy. Kuchynský bioodpad, ktorý je spracovaný na kompost, pomáha predchádzať úniku skleníkových plynov z pôdy do ovzdušia. Triedením a kompostovaním kuchynského bioodpadu v Bratislave zabránime úniku viac ako 23 400 ton oxidu uhličitého ročne, čo je množstvo, ktoré vyprodukuje približne 4 600 automobilov počas jedného roka nepretržitej jazdy.

 

Podrobnejšie informácie o zbere kuchynského bioodpadu v Bratislave nájdete na: https://www.olo.sk/kbro/

 

Pridaj komentár