Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

živé miesta bufet

Program Živé miesta prinesie rekonštrukciu verejných priestorov

Mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil program obnovy verejných priestorov Bratislavy pod názvom Živé miesta. Zmena sa má dotknúť viacerých obľúbených miest v Novom Meste.

 

Cieľom Živých miest je skvalitniť dlhodobo zanedbávané priestory na lokality, kde budú Bratislavčania radi tráviť svoj voľný čas. Vytypovaných 25 miest za začne obnovovať ešte tento rok. Zároveň sa pripravuje ďalších 23 projektov, ktoré prídu na rad neskôr.

 

Vyhliadka na Kamzíku

Obľúbené miesto milovníkov prírody je jedným z tých, ktoré prejdú premenou. Cieľom je vytvorenie bezpečného a prepojeného prostredia tak, aby sa zdôraznila jeho jedinečná atmosféra a prírodné kvality. Tak to stojí v popise programu Živé miesta. Spevnené plochy budú nahradené vodopriepustnými povrchmi a doplnia sa nové lávky napojené na novú zastávaku MHD. Súčasťou bude aj nový informačný systém, mobiliár a osvetlenie. Nebude chýbať multifunkčný objekt s funkciou drobného občerstvenia a príležitostného športovo-kultúrneho programu.

 

Trnavské mýto

Zmena na Trnavskom mýte už prebieha. Mladé čerešne boli vykopané a nahradí ich 5 vzrastlých platanov. Rovnako aj asfalt, ktorý bol kritizovaný pre obrovské prehrievanie v letným mesiacoch, ustúpi kvalitnej dlažbe. Platany po zazelenaní poskytnú okoloidúcim mohutný tieň a zmenia atmosféru priestoru pred tržnicou. K stromom koncentrovaným do kruhu zároveň pribudnú lavičky a kvalitná dlažba, aby sme si novovytvorený tieň mohli užiť v pohodlí.

Obrovskú jamu pred Tržnicou už čoskoro vyplnia platany.                                                                                           Zdroj: MIB

 

Bufet na Partizánskej lúke

Partizánska lúka patrí medzi najnavštevovanejšie prírodné areály v Bratislave. Podľa dokumentu Živé miesta obnova bufetu, ktorý je súčasťou samotného amfiteátra pomôže lepšej prevádzke a nový altán kruhového tvaru poskytne väčšiu ochranu proti dažďu a zároveň zvýši pôvodnú kapacitu vonkajšieho posedenia pri bufete. Konštrukcia v červenej farbe je odkazom na priľahlú dominantu – Červený most.

 

Klzisko na Železnej studničke

Novou je myšlienka vybudovať na Železnej studničke klzisko. To vyplní priestor amfiteátra pri bufete na Partizánskej lúke a poskytne Bratislavčanom atraktívny priestor na trávenie zimných dní.

 

Lávka na Železnej studničke

Súčasťou zmien na Železnej studničke bude aj nová bezbariérová rampa, ktorá bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka. Prirodzeným klesaním terénu sa rampa v časti premostenia potoka ocitne v korunách stromov a vyústi na spevnenej ploche blízko amfiteátra. Plánom je použiť materiál a technické riešenie čo najsubtílnejšie, aby zapadlo do prírodného prostredia a rampa časom obrástla brečtanom.

 

Park Husova

Projekt Park Husova sa už blíži do záverečnej fázy. Park prešiel revitalizáciou zelene, doplnením mobiliáru, osvetlenia a hracích prvkov. Napriek nespokojnosti viacerých občanov s tempom prác na projekte pribudli rôzne herné prvky a zároveň preliezky, ktoré poslúžia ako cvičisko, opravili sa povrchy a doplnila sa nová zeleň.

Úpravy v Parku Husova sú vo finálnej fáze.                                                                                                                          Zdroj: MIB

 

Pobytové schody IV. rybník

Mimoriadne zaujímavo vyznieva aj projekt vybudovania pobytových schodov na IV. rybníku. Cieľom je prepojenie netradičného výhľadu a vodnej hladiny. Rôznorodé šírky a dĺžky schodov návštevníkovi zabezpečia rôzne typy užívania a kontaktu s vodnou hladinou. Pridanou hodnotou návrhu je využitie lokálneho materiálu na realizáciu – smrekovcového dreva priamo z Mestských lesov.

 

 

Pridaj komentár