Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

2 percentá pre občianske združenie Novomešťan – Dobrý sused Karči

Ľudia a firmy majú každý rok možnosť venovať 2 percentá zo svojich daní občianskym združeniam, ktoré chcú podporiť. O vašu podporu sa uchádzame aj my, v občianskom združení Novomešťan – Dobrý sused Karči. Vašimi 2 percetami prispejete na aktivity občianskeho združenia, ktoré sú tohto roku našou prioritou. 

 

V roku 2022 sa budeme venovať nasledujúcim oblastiam:

 • organizácii podujatí pre rodiny s deťmi v Bratislave – Novom Meste
 • aktivitám na podporu predškolského a školského vzdelávania detí z mestksej časti Nové Mesto
 • podpore akcií pre seniorov z mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • publikovaniu informácií – formou článkou i videí – o historicky zaujímavých objektoch nachádzajúcich sa v mestksej časti Bratislava – Nové Mesto

 

Tu je jednoduchý postup, ako venovať 2% z vami odvedených daní na podporu aktivít občianskeho združenia Novomešťan – Dobrý sused Karči.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

 • Do 31. marca 2022 podajú právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia daňové priznanie. Vzor tlačiva, ktoré treba na podanie daňového priznania vyplniť nájdete napríklad tu: TLAČIVO
 • Súčasťou daňového priznania je aj Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Nájdete ho v XII. oddiely. Stačí ak vyplníte nasledovné údaje o prijímateľovi 2% z daní:

IČO: 52987604
Obchodné meno (názov): Novomešťan – Dobrý sused Karči

Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nás podporili stačí ak zaškrtnete políčko súhlasu so zaslaním údajov vami určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

 

Zamestnanci

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 • V oddiely II. – Údaje o prijímateľovi vyplňte:

IČO: 52987604
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Novomešťan – Dobrý sused Karči
Sídlo – Ulica: Vajnorská
Súpisné/orientačné číslo: 98/H
PSČ: 831 04
Obec: Bratislava

Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám 2% venovali zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi podielu zaplatenej  dane.

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov s vyplnenými údajmi o našom OZ nájdete tu: VYHLÁSENIE
 • Do 30. apríla 2022 zašlite vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu podľa miesta vášho bydliska.

 

Dobrovoľníci môžu poukázať 3% z daní

Ak ste v roku 2021 vykonávali dobrovoľnícku pracovnú činnosť aspoň 40 hodín požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali o potvrdenie. Darovať zo svojich daním môžete až 3%.

 

2% z daní použijeme na organizovanie aktivít pre rodiny s deťmi v našom milovanom Novom Meste.

Pridaj komentár