Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

Aj „naša“ Bajkalská sa teší z prvých stromov. A pribudnú ďalšie

Bajkalská bola dlhé roky ulicou s nevyužitým potenciálom. Rušná štvorprúdová cesta, po ktorej prejdú denne tisícky automobilov a autobusov. Široký stredový pás medzi cestami bolo možné využiť napríklad na zelenú alej lemovanú krásnymi stromami, kvetinový záhon alebo cyklistický chodník. Dlhé roky sa, napriek snahe viacerých Novomešťanov, nedialo nič. Alebo takmer nič.

 

Výsadba kríkov potešila, rozhodne však nestačila

Keď na časti Bajkalskej, ktorá patrí pod správu susednej mestskej časti, nahradili reklamné pútače v strede cesty stromami, svitla nádej aj Novému Mestu. Stromy, a bolo ich presne 96, však ostali len na ružinovskej časti ulice. Aby sme neboli úplne nespravodlivý, trochu zelene v podobe kríkov bolo vysadených aj na úrovni prvého bloku Troch veží a navyše pribudli aj stromy  na autobusových zastávkach prímestskej dopravy, ktoré lemujú Bajkalskú ulicu. Avšak Novomešťanom, ale predovšetkým obyvateľom rušného bulváru, sa to zdalo málom.

 

Bajkalská v projekte 10 tisíc stromov

Rovnako málo sa to videlo aj nám, v občianskom združení Novomešťan – Dobrý sused Karči. Preto sme iniciovali rokovania s Magistrátom hlavného mesta. Posun prinieslo zaradenie Bajkalskej medzi lokality na ktorých prebehne výsadba v rámci projektu 10 tisíc stromov. Projekt spustilo hlavné mesto v roku 2019 a jeho cieľom je za štyri roky vysadiť v Bratislave desaťtisíc drevín.

 

17 javorov už je na ulici vysadených

Výsadbu na Bajkalskej však sprevádzali viaceré komplikácie. A rozhodne to neboli zástupcovia mesta, ktorých snaha o zazelenanie stredu rušnej komunikácie bola veľká. Situáciu skomplikovali inžinierske siete, ktoré sú pod Bajkalskou vedené už dlhé roky. Ide predovšetkým o kanalizačný zberač, ktorý obmedzil výsadbu stromov na ulici len na dve miesta. Na prvom z nich už výsadba prebehla v polovic novembra a súčasťou ulice je tak 17 javorov.

K trvalkám a cibuľovinám pribudli na jeseň prvé stromy

Plánovaný cyklistický chodník nás o zeleň nepripraví

Náš cieľ bol jasný, priniesť na Bajkalskú čo najviac zelene. Preto sme sa neobmedzili len na stromy, ale súčasťou riešenia sú aj kríky a kvetinové záhony. Kvetiny už boli taktiež vysadené a na jar potešia zrak Novomešťanov. Ďalšie zeleň pribudne po výstavbe plánovaného cyklistického chodníka, ktorý je trasovaný tak, aby ostala zachovaná všetka existujúca zeleň v stredovom páse a pribudla ďalšia.

Pridaj komentár