Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

Bajkalská môže byť už po malom zásahu krajšia a ohľaduplnejšia k okoliu

Bajkalská ulica patrí v Novom Meste jednoznačne medzi najrušnejšie. Každý deň sa ňou premelú tisícky áut a chodcov. Jej dnešný stav však rozhodne nie je vyhovujúci. Ja si ju viem predstaviť aj takto.

Prečo sa denne pozerať na nepeknú Bajkalskú ulicu?

Aj ja cez Bajkalskú ulicu prechádzam takmer denne. Buď ako vodič alebo pešo, prípadne na bicykli. A stále pritom premýšľam, ako by sme ju mohli zmeniť, aby bola vizuálne krajšia a navyše aj užitočnejšia. To, čo mi vadí na Bajkalskej najviac, je zanedbaný stredový pás. Plocha, ktorá by sa dala krásne využiť, je už dlhé roky spustnutá a okoliu na kráse nepridáva. Niekedy však stačí malá zmena a výsledok môže byť ohromujúci. A navyše aj prospešný. Presne ako v tomto prípade.

Pohľad na Bajkalskú ulicu dnes nie je príliš vábny.

 

Zeleň prinesie aj lepšiu klímu

Zazelenaním stredového pásu dosiahneme nielen výborný vizuálny efekt, ale znížime aj teplotu okolia. Poznáte pojem mestské tepelné ostrovy? Fenomén, ktorým sa v posledných desaťročiach odborníci zaoberajú, poukazuje na obrovský teplotný rozdiel medzi mestom a vidiekom. Dotýka sa teploty zastavané prostredia, kde sú použité materiály ako betón a asfalt voči teplote územia, ktoré je zazelenané. Rozdiel v dennej teplote môže byť 8 stupňov a v noci až 12 stupňov. A to pri klimatických zmenách, ktoré so sebou prinášajú horúce letné dni nie je zanedbateľný rozdiel.

Stromoradie v stredovom páse bude tvoriť prirodzenú bariéru. Takto ju vidí náš odborník. Finálny návrh bude samozrejme rešpektovať všetky zákonné a technické požiadavky.

Zeleň zlepší vizuálny efekt

Okrem pozitívneho vplyvu na teplotu zeleň veľmi výrazne ovplyvňuje aj našu náladu. Čo vo vás vyvoláva príjemnejšie pocity? Pohľad na pásy čierneho asfaltu a nevábne plochy, na ktorých šípite pozostatky niekdajšieho trávnika alebo krásne stromoradie, pod ktorým sa zelená tráva a kvetináče so zakvitnutými letničkami kvety? Verím, že každý z nás by dal prednosť druhej možnosti. A presne to vidíte na mojich skicách. Pásy stromov, ktoré lemujú Bajkalskú ulicu a kvetináče so zeleňou. Takto vidím Bajkalskú o pár mesiacov ja. Verím tomu, že sa mi to aj s vašou pomocou podarí.

Vďaka vysadenej zeleni sa zníži teplota okolia a pohľad na ulicu bude oveľa príjemnejší.

Pridaj komentár