Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

Cesta na Kamzík môže byť bezpečnejšia

Parkovanie „na divoko“  v lese na Kamzíku skončilo po tom, ako ho lesníci z Mestských lesov Bratislava takmer pred dvoma rokmi definitívne zakázali. Autá parkujúce popri ceste až hore pri bufetoch sa po osadení dopravnej značky zakazujúcej vstup motorovým vozidlám stali minulosťou. Ale na veľkom úseku cesty vedúcej na oficiálne parkovisko, naďalej dochádza ku kolíziám. Situácia, kedy sa šoférovi spoza zatáčky znenazdajky vynorí cyklista či mamička s kočíkom, sú tu na dennom poriadku. Príjemný výlet sa tak razom môže zmeniť na nešťastie.

Po zákaze vjazdu motorovým vozidlám sa z cesty stala promenáda pre peších a cyklistov. Plánom Mestských lesov je celý priestor postupne kultivovať. Tento krok vítame a podporujeme. Ostáva tu však značný úsek cesty, na ktorom sa vozidlá a peší naďalej stretávajú. A keďže vybudovať riadny chodník pre peších a cestu vyhradenú výlučne pre cyklistov na tomto úseku cesty je síce ideálnym riešením, ale môže trvať dlhé roky, navrhujeme nasledovné.

Dopravná značka upozorní vodičov na chodcov a cyklistov

Chodci môžu pri ceste na Kamzík využívať chodník vedúci popri dopravnej komunikácii. Chodník v úseku za reštauráciou Stroodel odbáča od cesty smerom do lesa, avšak väčšina chodcov napriek tomu pokračuje rovno, po okraji cestnej komunikácie. Navrhujeme preto umiestniť v tomto úseku (za parkoviskom reštaurácie Stroodel, v blízkosti zastávky MHD „Koliba P+R“ ) dopravné značenie, ktoré upozorní vodičov, že na ceste môžu stretnúť chodcov a cyklistov. Zníži sa tak riziko kolíznych situácií, kedy sa vodičom neznalým situácie môže spoza zatáčky vynoriť cyklista alebo mamička s kočíkom.

 

Úsek cesty na Kamzík prináša neraz kolízne situácie. Na ceste sa stretávajú autá, autobusy, cyklisti aj peší.                       Zdroj: DPB

 

Tabuľa s odporúčaním využiť paralelný chodník

Pre chodcov a cyklistov zároveň navrhujeme osadiť tabuľu s upozornením, že k ceste na Kamzík môžu využiť paralelný chodník vedúci lesom a vyhnúť sa tak riziku kolízie s autom alebo autobusom. Okrem toho, že je prechádzka bez áut, ktoré okolo chodcov každú chvíľu prefrčia, bezpečnejšia, je aj oveľa príjemnejšia. Nakoľko sa chodník za reštauráciou Stroodel odpája od cesty, mnoho návštevníkov  nevie, že sa môže na Kamzík dostať aj paralelným chodníkom, resp. chodníkmi.

Vynovené parkovisko pri pamätníku

Mestské lesy v závere uplynulého roka obnovili aj roky zanedbávané parkovisko pri pamätníku na Kamzíku. Povrch parkoviska zarovnali, dorobili odvodňovací jarok a okraje odstavnej plochy. Vďaka týmto úpravám sa zvýšil komfort šoférov, avšak mierne sa znížil počet parkovacích miest. Mestské lesy avizujú, že úprava je dočasná. Predpokladáme, že vo finálnej podobe bude povrch parkoviska vyasfaltovaný a parkovacie miesta vyznačené. Do tej doby však navrhujeme pri vstupe na parkovisku umiestniť tabuľu s vyznačením spôsobu parkovania. Ak totiž prvé vozidlo na parkovisku nezaparkuje ideálnym spôsobom a ostatné vozidlá ho kopírujú, zníži sa počet kapacita zaparkovaných automobilov aj o 5 vozidiel. Vyznačením spôsobu parkovania, radov, prípadne počtu automobilov, by sa maximalizoval počet vozidiel, ktoré tu môžu zaparkovať.

 

Na vynovenom parkovisku navrhujeme umiestniť značku s vyznačeným spôsobom parkovania.

 

Veríme, že tieto návrhy, ktorých realizácia nie je časovo ani finančne náročná, prispejú k zvýšeniu komfortu návštevníkov a k zvýšeniu bezpečnosti chodcov, cyklistov i šoférov v mestskej časti Nové Mesto.

Pridaj komentár