Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

História Novomestských objektov v mobile

V Novom Meste sa nachádza množstvo zaujímavých, významných a historicky hodnotných objektov a stavieb. V rámci projektu „História Novomestských objektov v mobile“ predstavíme stavby z Nového Mesta, ktoré stoja za povšimnutie. Pútavou formou, prostredníctvom audiovizuálneho spracovania a mobilných technológií, ich priblížime širokej verejnosti.

 

Zaujímavé miesta Nového Mesta

Aj keď je stavba historicky významná a architektonicky zaujímavá často sa jej nedostáva toľko pozornosti ako by si zaslúžila. Či už preto, že dnes slúži  inému účelu než na aký bola pôvodne postavená alebo nie je v centre pozornosti kvôli svoje polohe mimo hlavných turistických cestičiek. Aj v  Novom Meste máme viacero zaujímavých stavieb, ktoré si zaslúžia vyrozprávať svoj príbeh. Vďaka projektu, ktorý som vymyslel to bude možné.

Televízna veža je nielen dominantou týčiacou sa nad Kolibou. Je zaujímavá aj z pohľadu architektúry a histórie

Osem stavieb, ktoré si zaslúžia našu pozornosť

V prvej fáze som vytypoval osem novomestských objektov, ktoré sú z historického a architektonického hľadiska zaujímavé a významné. Ide konkrétne o budovu Konskej železnice, Červený most, Tržnicu na Trnavskom mýte, Televíznu vežu na Kamzíku, Internátnu budovu Mladá Garda, Bytový komplex Nová Doba, Obytný komplex Unitas a Ubytovňu Kukurica. O týchto objektoch vám porozprávam v animovaných videách. Poviem vám, ako budovy vznikli a ako sa v priebehu rokov menili a vyvíjali. Súčasťou videí bude aj fotodokumentácia vývoja stavieb.

 

Mobilné technológie priblížia históriu

Ďalším krokom bude inštalácia tabuliek s QR kódmi na jednotlivé objekty a budovy. Po naskenovaní kódu do mobilného telefónu sa otvorí webová stránka s videom o histórii a využití objektu, pred ktorým návštevník stojí. Vďaka tomu, že video už bude spracované, môže byť umiestnené na sociálne siete a dostupné všetkým záujemcom o históriu objektov v Bratislave.

sledujte.karci.novomestana

Prostredníctvom mobilu sa dozviete o histórii objektov

 

V samotnom Novom Meste sa nachádza mnoho ďalších historicky a architektonicky zaujímavých objektov, ktoré si tiež zaslúžia našu pozornosť. Budem preto veľmi rád, ak si tento projekt nájde medzi Novomešťanmi podporovateľov a spoločnými silami sa nám podarí priblížiť históriu Novomestských stavieb.

 

 

Pridaj komentár