Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

Revitalizácia dvora Sreznevského – Vajnorská – Riazanská

Susedské stretnutia pri dome, na lavičkách v tieni stromov a s hrajúcimi sa deťmi vedia byť veľmi príjemné. Samozrejme za predpokladu, že si majú susedia kam sadnúť, že sú tam stromy, ktoré poskytujú tieň a preliezačky, kde sa deti môžu vyblázniť. Na dvore Sreznevského – Vajnorská – Riazanská to tak momentálne nie je. Ale keď prebehne revitalizácia dvora, susedia budú mať opäť príjemný priestor na stretnutia.

 

Rekonštrukcia horúcovodu znamenala odstránenie stromov

V minulosti slúžil dvor pri bytových domoch obyvateľom a najmä deťom z blízkych obytných domov. Na dvore sa nachádzala zeleň, lavičky a hracie prvky pre deti. Susedia tam s radosťou klábosili, decká sa naháňali alebo šantili na preliezačkách. Začiatkom 90-tych rokov pristúpili vodárne k rekonštrukcii horúcovodu. Ten bol trasovaný v zelenom páse dvora práve v miestach, kde sa nachádzali stromy a lavičky. Rekonštrukcia horúcovodu znamenala vyrúbanie piatich stromov a odstránenie lavičiek a hracích prvkov pre deti. Odvtedy je dvor takmer nevyužívaný a obyvatelia priľahlých domov prišli o príjemné miesto, kde zvykli tráviť svoj voľný čas.

 

Revitalizácia dvora prinesie opäť život

V rámci projektu Revitalizácia dvora Sreznevského – Vajnorská – Riazanská, chceme dvoru opäť vdýchnuť život. Vytvoriť priestor, kde sa deti budú môcť hrať, šantiť na preliezačkách, susedia si budú môcť oddýchnuť na lavičkách v tieni stromov. Cieľom projektu je revitalizovať dvor výsadbou 5 stromov vhodného druhu, osadiť 4 lavičky a doplniť hracie prvky pre deti predškolského veku.

V rámci revitalizácie dvora je naplánované aj osadenie hracích prvkov pre deti.

Aj susedia priložia ruku k dielu

Samozrejme peniaze a ochotu susedov priložiť ruku k dielu. Sumu na revitalizáciu dvora sme vyčíslili na 8 tisíc EUR. V rámci nej počítame nielen s nákupom piatich stromov, 4 lavičiek a preliezačiek pre deti, ale aj s financiami na následnú starostlivosť o stromy.  Ochota susedov z okolitých domov spolupodieľať sa na inštalácii a následnej údržbe vysadených stromov, lavičiek a preliezačiek pre deti je kľúčová. Len s ich prispením bude dvor v „dobrej kondícii“ a aj počas dlhoročného využívania získajú susedia príjemný priestor, kde sa budú môcť stretávať na kus reči a deti sa budú môcť zahrať.

 

Pridaj komentár