Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

Filiálka sa zo zanedbaného miesta zmení na zelený park

Ako bude vyzerať Filiálka najbližších päť rokov je jasné. Po dohode majiteľa pozemkov – Železníc SR  a mestskej časti Bratislava – Nové Mesto tu vznikne dočasný park. Nevyužívané pozemky sa konečne zrevitalizujú a územie dostane novú podobu.

 

Vlaky po koľajniciach na Filiálke nejazdia pravidelne už od roku 1985, kedy na tejto stanici skončila osobná doprava.  Ešte niekoľko rokov sa Filiálka využívala ako takzvaná vlečka. Ani toto využitie však nezachránilo areál Filiálky pred postupným úpadkom. Celý územie aj budovy, ktoré sa na území Filiálky nachádzali chátrali a stali sa miestom, kde sa schádzali ľudia bez domova a hromadil sa najrôznejší neporiadok.

Nielen Filiálka samotná, ale aj budovy na tomto území postupne chátrali

Parkovanie na divoko skončilo pred pár mesiacmi

Časť územia Filiálky v blízkosti Trnavského mýta bola dlhé roky, s tichým súhlasom Železníc Slovenskej republiky, využívaná ako parkovisko najmä pre obyvateľov okolitých domov a ľudí dochádzajúcich do tejto oblasti za prácou. Aj tomuto však odzvonilo v závere minulého roka a prístup na „divoké parkovisko“ bol prehradený.

 

Železnice a mestká časť sa dohodli

Mnohí z nás s napätím očakávali, čo sa na území brownfieldu, o ktoré je mimoriadne záujem, udeje. Dnes už vieme, že tu nevyrastie nový developerský projekt a minimálne v najbližších piatich rokoch Filiálka neožije ani ako dopravný uzol. Výsledkom dohody, ktorá vznikla medzi mestskou časťou Nové Mesto a Železnicami Slovenskej republiky podpisom memoranda o vzájomnej spolupráci je  vybudovanie dočasného parku.

 

Dočasný park zatiaľ na 5 rokov

Železnice poskytli časť pozemkov na vybudovanie dočasného parku na dobu piatich rokov za symbolické 1 euro ročne. Mestská časť dočasný park zrealizuje a môže ho využívať minimálne sľúbených päť rokov. Po tejto dobe môže samospráva požiadať o ďalšie predĺženie nájmu opakovane vždy o jeden rok. Toto môže opakovať až do začatia výstavby železničnej stanice Filiálka.

 

Radosť z toho, že sa územie Filiálky upraví majú nielen predstavitelia samosprávy, ale najmä obyvatelia okolitých domov, ktorí sa tak zbavia neporiadku vo svojom okolí.

Pridaj komentár