Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

Centrum ekovýchovy bude miestom na vzdelávanie v oblasti ochrany prírody

V posledných mesiacoch mohli Bratislavčania pri návšteve lesoparku naraziť na viacero noviniek, ktoré lákajú do prírody dospelých i deti. Jednou z nich je napríklad zaujímavé prírodné šantisko, ktoré pribudlo v minulom roku.  Mestské lesy okrem neho pracujú na viacerých zaujímavých projektoch. Jedným z nich je Centrum ekovýchovy.

 

 

Mesto Bratislava, mestská časť Nové Mesto i Mestské lesy realizujú v lesoparku viaceré zaujímavé projekty. Okrem spomínaného prírodného šantiska – zábavnej dráhy pre deti, ktorá je vybudovaná z rôznych prírodných prvok na Kamzíku, sú naplánované viaceré atraktívne realizácie na Železnej studničke či na Kamzíku. Počíta sa napríklad s úpravou promenády na Železnej studničke, novou Snežienkou, vybudovaním Labutieho pavilónu, vynovením parkoviska na Kamzíku alebo zvýšením bezpečnosti na Ceste na Kamzík.

 

Nové projekty pritiahnu viac návštevníkov

 

Všetky tieto kroky zvýšia atraktivitu lesov a pritiahnu do nich ďalších návštevníkov. Lákadlom pre deti aj dospelých bude určeite aj nové Centrum ekovýchovy, ktoré už onedlho vyrastie na Kamzíku. Nové centrum bude miestom, kde si deti aj dospelí vybudujú pozitívny vzťah k prírode. Keďže Mestské lesy považujú ekovýchovu za jednu zo svojich kľúčových činností budú sa v najbližšom období venovať aj tomuto projektu.

Za návrhom Centra ekovýchovy stojí architektonická kancelária Spacio. Zdroj: Spacio

V Centre pre ekovýchovu budú prednášať odborníci

V novom centre, ktoré vyrastie na Kamzíku na mieste starej chaty pod areálom Expo Koliba budú prebiehať rôzne kurzy, či školenia. Vďaka trom prepojeným objektom tu vznikne zázemie s prednáškovými miestnosťami, kde budú môcť odborníci z oblasti ochrany prírody a udržateľného rozvoja odovzdávať svoje skúsenosti. Súčasťou ekoncentra bude aj infocentrum pre verejnosť.

 

Sprístupnia aj arborétum

Vybudovaní nového Centra ekovýchovy sa zvýši kapacita návštevníkov Mestských lesov a kurzami prejdú každoročne tisíce poslucháčov. Kurzy budú určené odbornej i laickej verejnosti, najmä však školopovinným deťom. Pri príležitosti budovania ekocentra sa Mestské lesy spojili aj s odborníkmi z Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie. Spolu pripravia v rámci projektu City Nature komplexné opatrenia na podporu biodiverzity na lúkach v lesoparku a cielenými zmenami sa pokúsia dosiahnuť väčšiu rozmanitosť rastlín a živočíchov. Obnova a sprístupnenie arboréta, ktoré bolo založené na pozemku v blízkosti križovatky ciest na Kamzík a na lanovku sa stane taktiež dôležitou súčasťou nového projektu.

Súčasťou nového Centra ekovýchovy bude aj infocentrum pre návštevníkov Mestkých lesov. Zdroj: Spacio

Inšpirácia prichádza aj z Viedenských Mestských lesov

Na novom Centre ekovýchovy spolupracujú Bratislavské Mestké lesy s odborníkmi z Mestských lesov vo Viedni. Rozpočet 1,7 milióna Eur bude financovaný z fondov Európskej únie a programu Interreg. Plná prevádzka Centra ekovýchovy sa očakáva v roku 2022.

Pridaj komentár