Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

Nová doba – obytný komplex priniesol nový pohľad na bývanie

Medzivojnové obdobie sa úzko spája s hospodárskou krízou. Tomu bolo podriadené celé fungovanie štátu a jeho obyvateľov vrátane bývania. Hraničné situácie však neraz prinášajú zaujímavé riešenia a inak tomu nie je ani v prípade obytného komplexu na Vajnorskej, ktorý je známy pod názvom Nová doba.

 

Viete aj vy o nejakých zaujímavostiach v Novom Meste? Prezradili vám rodičia alebo starí rodičia príbehy z Nového Mesta? Pridajte sa ku Karčimu a zdieľajte s Novomešťanmi zaujímavosti o našej mestskej časti.

 

Nová doba – avantgardné bývanie

Tridsiate roky sa niesli v znamení hospodárskej krízy, ktorá v oblasti bývania vyniesla na povrch tému „najmenšieho bytu“. Súčasne sa Bratislava borila s nedostatkom bytov a architekti hľadali cesty, ako túto situáciu riešiť. So zaujímavými a efektívnymi riešeniami prišli architekti, Fridrich Weinwurm a Ignác Vécsei. Ich riešením bol obytný súbor Unitas na Šancovej a o pár rokov neskôr obytný súbor Nová doba na Vajnorskej ulici.  Obe tieto diela sú dnes považované za jedny z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok slovenskej avantgardnej architektúry.

 

Vnútorný dvor poskytuje obyvateľom pokoj

Obytný súbor Nová doba je tvorený tromi blokmi, ktoré vznikli v rozmedzí rokov 1932 – 1939. Pôvodný projekt radového usporiadania jednotlivých blokov boli na základe požiadavky mesta zmenené na polouzavreté. K Vajnorskej ulici sa tak vytvorila súvislá uličná čiara a na druhej strane vznikol vnútorný dvor, ktorý ponúka obyvateľom Novej doby možnosť relaxu. Aby bola naplnená požiadavka hospodárnosti, prvky oceľovej konštrukcie stavby boli unifikované. Bolo to prvý raz, kedy sa pri bytovej výstavbe použila oceľová konštrukcia v takom rozsahu a naviac bola zmontovaná za rekordne krátky čas – tri mesiace. Pri výstavbe druhého a tretieho bloku až bola použitá železobetónová kostra, ktorá bola neskôr ekonomicky efektívnejšia.

 

Unifikovaná oceľová konštrukcia bola postavená za rekordne krátky čas – tri mesiace.

Nová doba má päť typov bytov s vysokým štandardom vybavenia

Byty v Novej dobe majú rozličnú šírku dvorov, ale rovnakú skladbu bytov. Tá bola tvorená jednoizbovými bytmi, jednoizbovými s kabinetom, menším a väčším dvojizbovým bytom a garsónkou. Jednotlivé byty sú relatívne izolované a ponúkajú nerušené bývanie v dobre osvetlených a vetrateľných miestnostiach. Izby sú od schodiska oddelené príslušenstvom a mali, na dobu kedy boli stavané, vysoký štandard vybavenia ako napríklad ústredné kúrenie, teplú vodu a spoločnú práčovňu a sušiareň.

 

Nová doba je aj dnes atraktívnym bývaním. Najmä po obnove, ktorou v poslednej dobe prešla.

Nová doba je dodnes vysoko hodnotená

Nová doba sa, podľa odborníkov v oblasti architektúry,  stala najlepšou prezentáciou snáh o novú kultúru bývania, zmeny v architektonickom myslení, v presune záujmu architektúry od jednotlivca ku kolektívu. Vysoko je hodnotená aj kvalitatívne, napriek tomu, že od jej výstavby uplynulo už viac ako osemdesiat rokov.

 

Pridaj komentár