Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

Objavme príbehy stavieb v Novom Meste prostredníctvom videí    

Naša mestská časť je mimoriadne bohatá na zaujímavé, významné a historické hodnotné objekty a stavby. Je ich tu množstvo, ale ich minulosť pozná len hŕstka historikov a nadšencov. V občianskom združení Novomešťan – Dobrý sused Karči približujeme históriu významných novomestských budov a zaujímavostí prostredníctvom článkov na blogu. A teraz sme sa posunuli o krôčik ďalej. Príbehy ukrývajúce sa za ôsmymi novomestskými objektami môžete spoznať aj prostredníctvom videí.

 

Príbehy stavieb v krátkych videách nabitých informáciami

Spojenie histórie a moderných technológií v projekte nášho občianskeho združenia prináša informácie o jednotlivých budovách a objektoch z historického, architektonického a kultúrneho pohľadu. Jednotlivé videá trvajú okolo 2 minút a pri ich výrobe boli použité fotografie od majiteľov a prevádzkovateľov jednotlivých budov a od Pamiatkového úradu SR. Príbehy stavieb kreatívne spracovali v agentúre Studio 23.

 

Tabuľky s videami nájdete na jednotlivých objektoch

 

Videá nájdete prostredníctvom QR kódov, ktoré sú vygravírované na nerezových tabuľkách umiestnených na jednotlivých budovách a objektoch alebo v ich blízkosti. A kde konkrétne? Tabuľku s QR kódom s odkazom na video nájdete na budove Konskej železnice na rohu Krížnej a Legionárskej ulice. Ďalšia tabuľka je umiestnená na bude Tržnice pri vchode od Trnavského mýta. Svoju tabuľku s videom má aj Ubytovňa Hviezda, známa ako Kukurica a nájdete ju umiestnenú na plote pozdĺž Kukučínovej ulici. Tabuľa pri Mladej Garde je umiestnená pod reklamným pútačom priamo pred budovou internátu. Ak vás zaujíma video o obytnom súbore Nová Doba načítate ho prostredníctvom QR kódu umiestneného na tabuľke pri Vajnorskej v blízkosti kaviarne Vespa a presne na mieste, kde v stála v minulosti telefónna búdka. Obytný súbor Unitas má svoju tabuľku umiestnenú pri Šancovej ulici. Tabuľku s videom o Červenom moste nájdete v blízkosti parkoviska na Železnej studničke. A napokon video o dominante nad Novým Mestom – Televíznej veži na Kamzíku nájdete umiestnené na tabuľke nachádzajúcej sa pri vstupe do Towercomu, ktorý zabezpečuje šírenie televízneho a rozhlasového signálu. Videá nájdete aj na webovej stránke www.novomestan.skYouTube kanály Karci Novomestan.

Príbehy stavieb nájdete v ôsmych videách. Jedno z nich je aj o Tržnici.

Videá vznikli s pomocou partnerov

 

Vyrobiť videá si vyžadovalo množstvo úsilia i finančných prostriedkov. Nebolo by to možné bez spolupráce majiteľov a správcov jednotlivých budov a  Pamiatkového úradu, ktorí nám poskytli fotografie, agentúry Studio 23, ktorí náš nápad previedli do reality a vyrobili videá, ktoré sú zaujímavé a poučné zároveň ani bez spoločnosti Šifter Metal, ktorá navrhla, vyrobila a osadila jednotlivé tabuľky. A v neposlednom rade bez partnerov, ktorí projekt spolufinancovali – Bratislavského samosprávneho kraja a spoločností Atrios a Bencont Development.

 

             

Pridaj komentár